Allaway centraldammsugare DUO till lägenhet

Duo – Aparto ny generation centraldammsugare som kan installeras både med eller utan rör. Passar i alla typer av bostäder även lägenheter. Installeras med rör som vanligt till ett antal sugdosor i huset och med sedvanligt utblåsrör för returluften. För lägenheter och andra bostäder där man inte kan dra ett rörsystem placeras enheten i ett skåp/garderob med sugdosan i skåpsidan eller direkt på maskinen. Upp till 12 meter sugslang kan anslutas. Mikrodammet fångas upp i ett högeffektivt klass 13 hepafilter. Duo – en verklig nyhet på marknaden för centrala dammsugningssystem. En mycket effektiv centraldammsugare med låg ljudnivå.