Vanliga frågor om att installera & montera centraldammsugare

Osynlig
Kan vi installera centraldammsugare i vårt befintliga hus?

Med allra största säkerhet går det bra att göra det. De flesta system som säljs monteras i befintliga hus. Vi hjälper gärna till med planeringen om du skickar in en planritning med en kort beskrivning av huset (om det finns betongväggar eller andra hinder o s v). Eller så använder du vår installationsguide för att hitta en bra lösning på egen hand. Rekvirera “Installationstips för befintliga hus” från vår kundtjänst eller ladda ned den från vår dokumentsida.

Vad är skillnaden mellan en vanlig dammsugare och en centraldammsugare

En vanlig hushållsdammsugare släpper alltid ut en viss mängd dammpartiklar tillbaka i rumsluften. Även det tätaste filter måste släppa igenom luften, och då följer de allra minsta partiklarna med. Det hävdas också att traditionella dammsugares filtrering blivit så mycket bättre ochatt de fungerar som luftrenare numera. Man kan invända att det är en sanning med modifikation eftersom dammsugaren fortfarande finns i samma rum och därmed returluften. Dammsugaren fungerar som en fläkt i rummet och blåser upp det fina skadliga mikrodammet i de övre luftlagren. Det faller sakta och man kommer inte åt det med dammsugningen av golvytorna.

Centraldammsugaren är istället ett slutet system som leder luften och dammet via ett rörsystem till en dammbehållare i en annan del av huset. Returluften leds sedan ut via ett separat rör ut ur huset (efter filtrering). Resultatet blir att inga partiklar kommer tillbaka och radikalt förbättrad inomhusluft på köpet.

Dessutom får man också bekvämare och tystare städning, eftersom dammsugaren sitter fast monterad i ett annat utrymme än det man just dammsuger, och inte behöver släpas omkring i huset. Den långa sugslangen är smidig att använda, särskilt i trappor, runt möbler (jämför släpdammsugare som alltid fastnar) och andra hinder.

Vad är en through-flow motor?

Through-flow är den motortyp som numera används i de flesta centraldammsugare. Motorerna har genomgått en betydande utveckling de senaste åren och fördelarna jämfört med s.k by-passmotorer är att man får mycket lägre ljudnivåer och en högre effektivitet. By-passmotorer användes tidigare till centraldammsugare.

Varför ska jag välja Allaway rörsystem?

Det är framtaget speciellt för centraldammsugare och har därför en annan diameter (44 mm) än de vanligt förekommande limrören. Diametern 44 mm ger bättre lufthastigheter som är fördelaktigt vid hushållsstädning och annan partikeltransport där ex. grus och små stenar kanske skall lyftas flera våningsplan. Att systemet sammanfogas utan lim gör också monteringen enklare och man slipper obehagliga limångor. Skulle man senare behöva bygga ut systemet är det enkelt att gå in i systemet och bygga vidare där man vill. De mest utsatta ytorna i böjarna är förstärkta för att stå emot slitage från gruspartiklar och liknande. Det gör att rörsystemet är i princip outslitligt, skönt att veta när man bygger in rören i väggarna!

Hur manövrerar man centralenheten?

Det beror på vilken typ av städutrustning du väljer. De flesta vill idag ha startknapp i handtaget för att enkelt kunna slå på och av dammsugaren. Det andra alternativet är att starta med doslocket i väggen, där det sitter en mikrobrytare.

Hur länge håller centraldammsugaren?

Många Allaway centralenheter som installerades från starten i Sverige 1984 är fortfarande i drift. Motortillverkarna uppger en genomsnittlig drifttid på ca. 800-1000 timmar som vid normalanvändning skulle motsvara ungefär 10 år. Det har som sagt visat sig att med god skötsel dvs. frekventa tömningar av dammbehållaren/påsbyte och samtidig filterrengöring så har många maskiner fungerat klanderfritt upp till 20 år. I de fall där motorn har slutat att fungera har vi reservdelar till alla modeller som har sålts i Sverige. Eftersom centralenheten sitter fast monterad blir livslängden betydligt bättre än för en vanlig dammsugare som släpas över trösklar och stöter i möbler vid användningen. Allaway har lanserat modeller med en smart liten LCD display som ger upplysning om tömningsfrekvens, filtrets kondition etc. vilket kan förlänga masinens livslängd avsevärt. (BA 40 LCD, PM 40 LCD). Allaway lämnar numera 5 års motorgaranti sedan 1.1.2010.

Legofällan, vad är det?

Legofällan är ett Allawaypatent som består av 4 st små tappar i inloppet på suguttaget. De är en säkerhetsspärr mot större föremål som inte skall komma in i systemet och förorsaka igensättning och stopp. De föremål som passerar och skall komma förbi går hela vägen till centralenheten då rörsystemet aldrig byggs med skarpa 90 graders böjar, utan långa mjuka böjar. Legofällan är en patenterad lösning sedan många år och finns endast hos Allaway.