Systemet lämpar sig för

Villor, småhus, rad-, par- och flerfamiljshus, fritidshus, samt offentliga byggnader

Specialobjekt

Radhus- och lägenheter

Offentliga byggnader

Småhus – villor