AZ 45i-modellen har egna städredskap

Handtaget har radiostyrning och effektreglering, Service indikator