PM-modellen

Centraldammsugare som lämpar sig väl för små och medelstora hem.

PM-serien installeras i städskåp, klädkammare och även våtutrymmen som ex tvättstugan tack vare elkapsling IP x 4. Den tystaste centraldammsugaren på marknaden, endast 57 dB vid drift. PM-seriens centralenheter lämpar sig väl för villor-, rad- och flerfamiljshus.

Stålkonstruktion och dammbehållare på 13 liter, kan användas med eller utan dammpåse.

Centralenhet PM 30 PM 40/40 LCD
Eleffekt W* 1800 1700
Undertryck max kPa* 30 32
Airwatt max. W* 610 670
Ljudnivå Lp dB(A)+/-2 dB** 57 57
Dammbehållare liter 13 13
Sugrörets längd max m 35 45
Bred mm 350 350
Höjd mm 595 595
Vikt kg 8 8
Stänkskyddad Ja Ja (PM 40)
Överströmsskydd Ja Ja
Överhettningsskydd Ja Ja