Mantaprogrammet – för offentlig miljö

Manta 3000, Manta 6000, Manta APC 3

3-fas-maskiner för en, två eller tre samtida användare för krävande komfort städning.

Installeras i hotell, äldreboenden, skolor, förskolor, vårdboenden etc.