Installation av rörsystemet

  • Rören ska fixeras stadigt – avstånden mellan fästena ska vara 1 200–1 800 mm
  • Rörsystemet kan installeras i alla varma utrymmen, det vill säga övre bjälklag, mellanbjälklag, undertak, innerväggar och gjutna golv.
  • Rörsystemet kan installeras även i kalla utrymmen (till exempel på vindar eller krypgrunder). Det ska dock isoleras med omkring 50 mm tjock isolering
  • Frånluften dras ut genom yttervägg men kan även ledas till yttertaket. I sådana fall ska genomföringen göras enligt instruktionerna från tillverkaren av takbeläggningen
  • I genomföringar genom brandavskiljande byggdelar ska godkända brandtätningsprodukter användas, till exempel brandmanschetter eller -tätmassa.