Föravskiljare

Föravskiljaren lämpar sig för dammsugning av vatten, aska, sand och annat grovt skräp. Vid dammsugning av fint damm, såsom aska, ska dammpåse användas.

Vid dammsugning av vatten används inte dammpåse (bilden till höger).

Finns med dammbehållare i stål eller plast.