Anslutning av centralenheten till hustekniken

Modell AZ45i

 

 

Till Modbus-hemautomation

 

 

Modbus RTU

(via RS 485)

Register Description
CVC running Binary on/off – The device running – Read register
Filter alarm Binary on/off – Filter alarm – Change the filter
Dust bin full Binary on/off – Full dust bin – Empty the dust bin
Motor service alarm Binary on/off – Service alarm
Run time counter running time 1…1 000 hours
Filter level 0…100 %
Dust bin level 0…100 %

*Driftdata från dammsugarmodellerna AX och AZ kan förmedlas till en ventilationsaggregat, som sedan alltid automatiskt reglerar luftmängden när du dammsuger.