DUO-modellen

Liten centraldammsugare för rad- och flerfamiljshus, fritidsbostäder och husbilar.

Enheten lämpar sig även för trånga utrymmen, eftersom Duo kan monteras lodrätt eller vågrätt. 

Effekten räcker till för att dammsuga omkring 100 m2. Dammbehållare 10 l. För radhus, fritidsbostäder, båtar och husbilar. Dammpåse av mikrofiber som standard.

 

Centralenhet DUO
Eleffekt W*
Undertryck max kPa*
Airwatt max. W*
Ljudnivå Lp dB(A)+/-2 dB**
1 300
29
550
58
Dammbehållare liter
Sugrörets längd max. m
Bredd mm
Höjd mm
Vikt kg
10
30
440
300
5,5
Överströmsskydd
Överhettningsskydd

Ja
Ja