Installation av rörsystemet

  • I Allaways centraldammsugarsystem används ett eget rörsystem som är särskilt framtaget för att transportera bort damm och smuts.
  • Den yttre diametern på Allaways dammrörsystem är 44 mm och den inre 40 mm.
  • Rörsystemet kan installeras i alla varma utrymmen, det vill säga övre bjälk- och mellanbjälklag, undertak, innerväggar och gjutna golv.
  • Rörsystemet kan installeras i riktning från centralenheten mot sugdosorna eller från sugdosan längst bort mot centralenheten.
  • Vid installation av rörsystemet i kalla utrymmen ska det isoleras med minst 50 mm tjock värmeisolering eller befintlig isolering.
  • Typgodkänd brandisolering ska användas mellan olika brandsektioner.
  • I genomföringar genom brandavskiljande byggdelar ska godkända brandtätningsprodukter användas, till exempel brandmanschetter eller -tätmassa.

Anslutning av rör till varandra: https://youtu.be/lurR6-lJuSQ